Recently Viewed

The New Sonatina Book Vol 1

The New Sonatina Book Vol 1
  Zoom
Our Price:  £13.50Earn 13 Loyalty Points
+

Bar Code:  9790001037938
Part Number:  ED2511
Brand:  Schott


The New Sonatina Book Vol 1 for piano
  - L.v. Beethoven: Sonatinen G-Dur und F-Dur
  - Schmitt: Sonatine A-Dur, op. 207/2
  - A. Gretchaninoff: Wiegenlied, op. 98/9
  - A. Gretchaninoff: Nach dem Balle, op. 98/13
  - Schmid: Marsch, op. 95/16
  - André: Sonatine G-Dur, op. 34
  - W. A. Mozart: Sonatinen C-Dur und G-Dur
  - J. Haydn: Sonatine G-Dur
  - M. Clementi: Sonatinen G-Dur und D-Dur, op. 36/5 und 6
  - Kuhlau: Sonatinen C-Dur und G-Dur, op. 55/1 und 3
  - Kuhlau: Sonatine G-Dur, op. 88/2
  - A. Corelli: Sarabande e-Moll
  - H. Purcell: Lied
  - J.L. Dussek: Sonatine G-Dur, op. 20/1
  - Handrock: Frühlingssonatine F-Dur
  - W.A. Mozart: Wiener Sonatine C-Dur
  - Hofmann: Ländler, op. 7/3
  - Schmid: Scherzo, op. 53/5
  - Bolck: Sonatine G-Dur, op. 59/2
  - M. Reger: Fast zu keck!, op. 17/12
  - L.v. Beethoven: Sonatine G-Dur, op. 49/2
  - Schytte: Sonatine D-Dur, op. 76/3
  - J. Pachelbel: Fuga C-Dur
  - G.F. Händel: Air B-Dur
  - G.F. Händel: Impertinence g-Moll
  - G.F. Händel: Menuett G-Dur
  - V.D. Kirchner: Sonatine C-Dur, op. 70/1

Be the first to Write a Review for this item!