A' Cheud Cheum

  Zoom

A' Cheud Cheum

Our Price:  £10.00Earn 10 Loyalty Points

Availability:  

Available, normally despatched in 1-3 working days
The First Step. Arranged by two well known harp teachers on the Isle of Skye, Mary Strachan and Christine Martin. This is a lovely selection of tunes suitable for the less advanced player and including one ot two duet and trio parts for ensemble playing. Also suitable for piano and other melody instruments.
36pp

Ailein duinn a luaidh 's a leinidh, A man's a man for a' that, An cluin thu mi mo nighean donn? , An Teid Thu Leam, A Mhiri?, Bha mi latha samhraidh, Britches Full of Stitches, Calum Sgaire, Calum's Road, Chan eil mo leannan ann an seo, Cnoc Mhrtainn, The Cockle Gatherer, Coulter's Candy, Crodh Laoidh nam Bodach, Cumha Choire Cheathaich, Dr Boyd's Jig, Fail Oro mar dh'fhg sinn, Fear a' phige, Fonn Beag aig Innes, Gheibh Sinn Ribeannan Mra, The Glen Where the Deer Is, Greensleeves ( 3 part Scottish Version), Gu ma Slan do na Fearaibh, Hector the Hero, Ho ro Uilleim, I see Mull, Jumping Geordie, Kate Dalrymple, The Keel Row, Kirree fo Niaghtey, Leanabh an aigh, MacFarlane's Rant, Marnie Swanson of the Grey Coast, Mi le m'uilinn air mo ghlin, Morning has broken, O'er the Bows to Ballindalloch, Oran Mr Mac Leid, The Rakes of Mallow, Roxburgh Castle, Ruidhleadh an Gille Cam, The Sailor's Wife, 'S e gaol a' Bhobain Fionnlagh/ Finlay is his father's darling, 'S gann Gun Direach mi Chaoidh, 'S i Morag a rinn a' bhanais, Sneachd, Tha Smerach 'sa Mhadainn Chiin, Thig am Bta, Hug-o, The Tongadale Reel, Ubhaidh abhaidh, Willafjord.

Part Number:  TaighH4
Brand:  Taigh na Teud

Shop by Brand
Recently Viewed